Ehitise audit

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Ehitise auditi käigus kontrollime ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele. Teenusena eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.

Tutvu lähemalt

Projektijuhtimine

Projektijuhtimine on projekti teostamine planeerimise, organiseerimise, inimeste ja ressursside suunamise ja kontrollimise kaudu. Tuntud projektijuhtimise professor Robert K, Wysocki defineeris projektijuhtimist kui organiseeritud mõistuspärast tegevust, mille eesmärk on tagada kliendi ehk tellija soovitud eesmärkide ja nõuete rakendamine nii, et väikesi muutusi rakendades tekib ajapikku oluline lisandväärtust.

Tutvu lähemalt

Geodeesia

Geodeesia teenusega toetame enda ehitus protsessi täpsust ja samuti koostame ehitise auditiga seotud topo-geodeetilisi alusplaane. Meie geodeet omab tõendatud pädevust ning tehniliselt kaasaegseid seadmeid.

Tutvu lähemalt

Omanikujärelvalve

Ehitustööde omanikujärelevalve teenust pakume teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas.

Tutvu lähemalt

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas