Geodeesia teenusega toetame enda ehitus protsessi täpsust ja samuti koostame ehitise auditiga seotud topo-geodeetilisi alusplaane.
Meie geodeet omab tõendatud pädevust ning tehniliselt kaasaegseid seadmeid.

Mõõdistusprojekt

Ehitise auditiga seonduvalt on vajalik sagedasti tõendada ehitise tegelik plaaniline lahendus ning vaated. Viime läbi mõõdistamisi ja koostame saadud andmete alusel nõuetekohase mõõdistusprojekti. Mõõdistamise teostame tavapäraselt ehitise auditi paikvaatlusega samaaegselt, sest selline töökorraldus koormab klienti ajaliselt kõige vähem.

Seadused, normid, standardid

Elektrooniline Riigi Teataja
Eesti Standardikeskus
Eesti Ehitusteabefond
Riigihangete seadus
Ehitusseadus
Planeerimisseadus
Ehituse omanikujarelevalve kord
Ehitise ekspertiisi tegemise kord
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Nõuded ehitusprojektile

Riik

Riigihangete Register
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Linnavalitsuse ametid
Muinsuskaitseamet
Maa-amet
Maanteeamet

Liidud, ühendused

Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
EVEA

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas