Aus ja kvaliteetne

Võta ühendust

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas

Meist

Arba Minch LP OÜ on asutatud aastakümnete pikkuse praktilise töökogemusega inseneride poolt, sest järjest sagedamini vajab klient praktilisele ehitusoskusega koos ka oskuslikku konsulteerivat partnerit, kelle abil muuhulgas korrektselt lahendada kõikvõimalikud protsessiga seonduvad väljakutsed ning riiklikult määratletud kohustused, seda nii kohalikul kui üleriigilisel tasemel.

Omame meeskonnana mitmekülgset protsesside-, tehnoloogiate- ja juhtimissüsteemide arenduskogemust, erinevate tegevussuundade ja valdkondade juhtimispraktikat ning tunneme Maailma parima teadmise kohandamise väljakutseid piirkondlikkesse tingimustesse.

Oleme valinud enda klientide toeks ka ettevõttele ühe olulise tegevussuunana ehitise seadustamise teenuse pakkumise. Ehitise auditiga tõendame ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anname ehitise kohta muu asjakohase hinnangu. Meie eksperdid omavad seadusest tulenevat tõendatud nõutud pädevust ning meil on ka mitmeid tuntud ja tunnustatud koostööpartnereid, kelle oskuseid ning pädevust saame keerulisemates küsimustes vajadusel rakendada.